16 ธ.ค.62 ร้องเพลงที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล

Start slideshow