06- ต.ค. 2562 01—28/10/19

Start slideshow

1 ต.ค. ฉลองศาสนามซิสเตอร์

31 images

3-4 ต.ค. English Camp ป.1-3

197 images

11-13 ต.ค. English Camp ป.4-ป.6

111 images

21-22 ต.ค. อบรมครูเรื่องผู้นำ

109 images

24-26 ต.ค ค่ายพักแรมเนตรนาสามัญ

90 images

24-26 ต.ค. อบรมนักเรียนรื่องการเป็นผู้นำยุคใหม่

142 images

28 ต.ค. รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

7 images