05- ก.ย. 2562 04/09—01/10/19

Start slideshow

4 ก.ย. จิตอาสา

30 images

กิจกรรมสารนิทัศน์

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมสารนิทัศน์ ขึ้นในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ลานเกียรติยศและลานน้ำพุ …

138 images

6 ก.ย. 62 มิสซา 100 ปี อุสเชนีย์-ศุกร์ต้นเดือน

31 images

โครงการ AS Family Kids

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดโครงการ AS Family Kids’19 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน …

173 images

โครงการ English Camp’19 ระดับปฐมวัย

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสาร …

265 images