04- ส.ค. 2562 09—24/08/19

Start slideshow

2 ส.ค. ไตรอัสสัม

29 images

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562…

209 images

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญ

1. พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญ (พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ) ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562…

54 images

15 ส.ค. ฉลอง 100 ปี วัดอัสสัมชัญ

51 images

16 ส.ค. ทัศนศึกษา ป.1 - ป.3

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร…

53 images

16 ส.ค. ทัศนศึกษา ป.4-ป.6

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนอัสสัมชัญศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยและวู้ดแลนด์เมืองไม้ จ.นครปฐม…

45 images

17 ส.ค. ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปีที่3

41 images

19-21 ส.ค. โครงการวิทยาศาสตร์น้อย

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562…

62 images

24 ส.ค. ศิษย์เก่าฯ

24 images