กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 09/08/19

กิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

“สีสันพรรณไม้เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บรรดาแขกผู้มีเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความกตัญญุตาต่อผู้เป็นมารดา พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วยภาควจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และภาวนาแด่บรรดาคุณแม่ทุกท่านโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้เป็นประธานอีกทั้งภาคพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิชประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุรรณ ซิสเตอร์อรุณี สอนจันทร์ และภาคส่วนของพิธีเทิดพระคุณแม่ นับเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกร่วมกันในความรักความกตัญญุตาของผู้เป็นบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
Start slideshow