16 ส.ค. ทัศนศึกษา ป.4-ป.6 16/08/19

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนอัสสัมชัญศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยและวู้ดแลนด์เมืองไม้ จ.นครปฐม เป็นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศาสนาและวิถีชีวิตคนไทยรวมทั้งได้สัมผัสความงดงามของศิลปะไม้ที่ถ่ายทอดถึงคุณค่าด้านต่างๆอย่างน่าประทับใจ
Start slideshow