16 ส.ค. ทัศนศึกษา ป.1 - ป.3 16/08/19

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมการแสดงความสามารถที่หลากหลายของสัตว์ซึ่งสร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
Start slideshow