พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญ 14/08/19

1. พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญ (พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ )

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

2. การแห่แม่พระ รอบโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นการเทิดพระเกียรติแม่พระ

3. ถวายดอกไม้แด่แม่พระ ณ ลานมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

Start slideshow