03- ก.ค. 2562 30/06—26/07/19

Start slideshow

1 ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือ

36 images

1 ก.ค. เบ๊นกับโบ๊ท

20 images

กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

ปีการศึกษา 2562 แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ เรื่อง การปฏิบัติตนขณะเดินทางและการไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เด็กปฐมวัย…

202 images

12 ก.ค. แห่เทียนพรรษา

19 images

13 ก.ค. ภาคีสังคมร่วม walk rally

9 images

13-15 ก.ค. ค่ายคณิตศาสตร์ Icreation

61 images

15 ก.ค. กิจกรรมทัศนศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทัศนศึกษาที่พระราชวังบางปะอิน ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ…

101 images

19 ก.ค. ทัศนศึกษา ม.1-3

39 images

25 ก.ค. กิจกรรมจากบ.ดีนี่คิดส์ อ.1- อ.3

124 images

26 ก.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประกอบวจนพิธีกรรมถวายพระราชกุศลแต่ พระบาลสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ…

74 images