26 ก.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26/07/19

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประกอบวจนพิธีกรรมถวายพระราชกุศลแต่ พระบาลสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี จากนั้นคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน โดยบาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
Start slideshow