15 ก.ค. กิจกรรมทัศนศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทัศนศึกษาที่พระราชวังบางปะอิน ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยและเห็นคุณค่ามรดกของชาติ รวมทั้งได้มีโอกาสไหว้พระขอพรที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งสมัยอยุธยา และสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยที่ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง เป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและใช้ทักษะชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Start slideshow