02- มิ.ย. 2562 03—28/06/19

Start slideshow

4 มิ.ย. 62 มิสซาเปิด 350 ปี

22 images

5 มิถุนายน 62 ฟื้นฟูจิตใจ น.ร.เขต 1

49 images

5 มิถุนายน 62 วันสิ่งแวดล้อม

40 images

9 มิถุนายน 62 โบว์ลิ่งการกุศล

41 images

13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู

57 images

17-19 มิ.ย. 62 กิจกรรมหยุดยั้งยาเสพติดและอบายมุข ปี 62

44 images

23 มิ.ย. 62 สมโภชพระกายและพระโลหิตพระเยซูคริสตเจ้า

32 images

25 มิ.ย. 62 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

44 images

28 มิ.ย. 62 สมโภชพระหฤทัย

31 images