23 มิ.ย. 62 สมโภชพระกายและพระโลหิตพระเยซูคริสตเจ้า 22/06/19

Start slideshow