รางวัลนักเรียนและครู

Start slideshow

TOP TEST 2019

การทดสอบท็อปเทสท์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านการมีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ…

11 images

การจัดแข่งขันคัดอักษรจีนระดับส่วนกลาง

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดอักษรจีนกับนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนหรือสถานบันต่างๆ โดยสถาบัน OKLS เป็นผู้จัดการแข่งขัน…

6 images

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิทยาศาสตร์

1 image

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบันจึงได้ส่งเสริมทักษะทางภาษาและมีการจัดแข่งขันคัดอักษรจีนในระดับโรงเรียน เมื่อวันที่…

12 images

การแข่งขันภาษาจีน

1 image

การแข่งขันยิมนาสติก

1 image

รางวัลสำหรับโรงเรียนและครู

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่านผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ…

7 images

ศิลปหัตกรรม 2019

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านการมีความรู้…

49 images

อัสสัมชัญพานิชยการและอัสสัมสมุทรสาคร 2019

การแข่งขัน Impromptu Speech Contest และ การแข่งขัน Spelling Contest โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้ส่งเสริมศักยภาพทางภาษา…

2 images

อัสสัมธนบุรี 2019

การแข่งขัน เพชรยอดสังคม Social Studies Genius ; English Quiz ; คณิตคิดเร็วและการเขียนเรื่องจากภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา…

7 images

เล่านิทานภาษาอังกฤษ

การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ผลการประกวด ของนักเรียน…

2 images

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 2019

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 1 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนกีฬาอย่างหลากหลายประเภท เช่น ว่ายน้ำ ฟุตซอล…

28 images

แข่งขันวิชาการ เขต 2019

การแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานวิชาการเขต 1 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา…

77 images