แข่งขันวิชาการ เขต 2019

การแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานวิชาการเขต 1 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ และในโอกาส ที่ทางฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนงานวิชาการเขต 1 ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนเขตการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีการแข่งขันหลากหลายประเภท ทางโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันของนักเรียน มีดังนี้
Start slideshow