เล่านิทานภาษาอังกฤษ

การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ผลการประกวด ของนักเรียน มีดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
Start slideshow