อัสสัมธนบุรี 2019

การแข่งขัน เพชรยอดสังคม Social Studies Genius ; English Quiz ; คณิตคิดเร็วและการเขียนเรื่องจากภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีการส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพและความสามารถในทุกด้าน และเพื่อเป็นการแสดงออก ต่อสาธารณชน จึงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Act Extreme Education 2019 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในกิจกรรมเพชรยอดสังคม Social Studies Genius ; English Quiz ; คณิตคิดเร็วและการเขียนเรื่องจากภาพ ผลการแข่งขันนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้
Start slideshow