อัสสัมชัญพานิชยการและอัสสัมสมุทรสาคร 2019

การแข่งขัน Impromptu Speech Contest และ การแข่งขัน Spelling Contest

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้ส่งเสริมศักยภาพทางภาษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ทางด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของนักเรียน จึงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Impromptu Speech Contest ในงานวิชาการ ACEP Academic Day 2019 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรสาคร หลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และการแข่งขัน Spelling Contest ในงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขันนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้
Start slideshow