ศิลปหัตกรรม 2019

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านการมีความรู้ ความสามารถ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของนักเรียนสู่สายตาสาธารณชน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ซึ่งจัดโดย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขันนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้
Start slideshow