โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย ที่ สวนสนุก YoYo Land ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ค่ายเนตรนารีสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จ.สระบุรี ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

English Camp ป.1-ป.4

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม English Camp ป.1-ป.4 ณ Siam Park วันที่ 2 ตุลาคม 2561

Welcome to Assumptionsuksa School

Informations
วีดีทัศน์ประมวลภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22-23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-MAIL

assumpsuksa@gmail.com

PHONE

02-630-6063, 092-536-0607