ร่วมยินดี 75 ปี ชีวิตนักบวชและฉลองครบรอบอายุ 100 ปี

 
 ร่วมยินดี 75 ปี ชีวิตนักบวชและฉลองครบรอบอายุ 100 ปี
 
 
      ผู้แทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ไปร่วมแสดงความยินดี กับซิสเตอร์เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ (แม่โอ) โอกาสพัชรสมโภช 75 ปี ชีวิตนักบวชและฉลองครบรอบอายุ 100 ปี ณ วัดน้อยพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
     
     ซิสเตอร์โอเรลีอาได้เคยมาทำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีอาสนวิหาร-อัสสัมชัญ และครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 1977 – 1981 ท่านเป็นบุคคลที่มีความขยัน เอาใจใส่อย่างจริงจัง อดทน ชอบความสะอาด เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ชอบทำงาน ถือระเบียบเคร่งครัด และมีความสุภาพ
     ขอแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้โปรดอำนวยพรให้ซิสเตอร์เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงษ์ศิริพัฒน์ มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไป