ด้วยรักและคิดถึง จากใจบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 

กตัญญุตา - คุณพ่อสมหมายและคุณพ่อวินัย