โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

กิจกรรมวันแม่

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เด็กปฐมวัยปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

กิจกรรมเด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ประจำ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่1–3 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้

ทัศนศึกษา ป.1 - 3

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ป.1 – 3 จำนวน 267 คน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี

Welcome to Assumptionsuksa School

Informations
วีดีทัศน์ประมวลภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22-23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-MAIL

assumpsuksa@gmail.com

PHONE

02-630-6063, 092-536-0607