ประกาศวันหยุดทำการ

ประกาศวันหยุดทำการ

19-22 พฤศจิกายน 2563

5-6 ธันวาคม 2563

10-13 ธันวาคม 2563

31 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564

 - หยุดตามมติ ครม.

 - หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

 - หยุดตามมติ ครม.

 - หยุดวันสิ้นปีและปีใหม่

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

1. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2564 2. คลิกเพื่อสมัครนักเรียนใหม่ online
เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดย ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

    โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ วันที่15 สิงหาคม ของทุกปี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนามโรงเรียน ในปีการศึกษา  2563

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

   เมื่อวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

กิจกรรม พิธีประดับเข็ม อสศ. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

   ภาคเช้าของวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้รับการประดับเข็มจากท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะครู อันเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าและเป็นสมาชิกของอัสสัมชัญศึกษาอย่างสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ  แปรูดอง

 

 

ประกาศนโยบายโควิด 19

AS FAMILY DAY ระดับชั้น ป.1-6

            AS Family Day โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Day ระดับประถม 1-6 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนประถม 1-6 ทุกคน

 

กิจกรรม อสศ. เพื่อผู้ยากไร้

    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกับสภาภิบาล  อาสนวิหารอัสสัมชัญ กลุ่มวินเซนเดอปอล จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบ 100 ปี  การอภิเษกอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมุ่งนำ  ความยินดีเพื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ในงาน “100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ แบ่งปันด้วยรัก”